Skip to main content
home-page

Ontdek het conceptontwerp

De Wapper kent een lange geschiedenis. In 1490 wordt er een rui aangelegd om zoet, fris water uit de Herentalse vaart naar de binnenstad te brengen. Al snel wordt de rui overwelfd en wordt het plein bebouwd.

Vandaag heeft de Antwerpse binnenstad opnieuw nood aan verfrissing. Daarom wil de stad de Wapper heraanleggen tot een hedendaags plein waar je aangenaam kan verblijven en genieten van groen, water, horeca en historie.

Op dit moment zit de heraanleg in de conceptfase. Dat betekent dat het ontwerpbureau een conceptontwerp klaar heeft. Ontdek de verschillende onderdelen hieronder en geef je mening! 

 

Water en groen

De Wapper speelde vanaf de middeleeuwen een belangrijke rol in de watervoorziening van de Antwerpse binnenstad. Daarom verwijst het nieuwe ontwerp naar de historische rui, die vandaag nog steeds onder het plein ligt.

Er komt een lang, ondiep waterelement op de Wapper, dat regenwater opvangt en filtert. Nadien stroomt het water van Hopland richting de Meir, zoals het vroeger deed. Daardoor wordt het water steeds ververst, wat voor meer verkoeling zorgt.

De bestaande bomen op de Wapper blijven zoveel mogelijk behouden.

We planten daarnaast nieuwe bomen en zorgen ervoor dat ze veel ondergrondse groeiruimte en voldoende water hebben. Zo kunnen ze beter tegen droogte en hitte. De bomen kunnen groot en oud worden, waardoor ze zorgen voor schaduw en koelte.

Er komen ook planten in het water en in plantvakken. De plantvakken zorgen voor extra ontharding, infiltratie van regenwater en op het plein.

De bomen en planten dragen bij aan de biodiversiteit.

 

Ontmoeten en verblijven

 

 

Vandaag kan je op de Wapper al een terrasje doen of even zitten.

In het nieuw ontwerp kan je dat doen tussen het groen en aan het water. Bestaande terrassen krijgen opnieuw een plek. We voorzien daarnaast ook comfortabele zitplekken en voldoende open ruimte.

Speelfontein

Op dit moment is er aan de kant van de Meir een sierfontein. Op warme dagen wordt daarin al gespeeld, maar daarvoor is de huidige fontein niet geschikt.

We vervangen de sierfontein door een echte speelfontein met verschillende spuwers. De waterstralen vormen een boog, die verwijst naar het gewelf van de ondergrondse rui.

In de winter gaat de fontein uit en kan je de ruimte als plein gebruiken.

Verbinden

De Wapper vormt een belangrijke verbinding tussen de Meir en het Theaterplein. Voetgangers en fietsers gebruiken het plein vaak als doorsteek.

Het ontwerp zorgt daarom voor een duidelijke indeling. De randen van het plein worden breed genoeg voor passanten.