home-page

Nieuw buurtpark op komst

Er komt een nieuw buurtpark tussen de Maréestraat, de Bakkerstraat en de Langstraat, vlakbij het Moorkensplein.
Dat park vervangt de tijdelijke plek in de Langstraat en wordt bijna 3 keer groter. Twee ontwerpteams maakten een voorstel op.

Omdat het park een echte plek voor de buurt moet worden, organiseerde de stad een bevraging in de buurt. 99 deelnemers gaven hun mening, waarvoor heel veel dank! 

Binnenkort wordt er één ontwerpteam geselecteerd. Dat ontwerpteam krijgt de opdracht om hun voorstel samen met de buurt verder vorm te geven.

10 november 2023

De projectdefinitie is goedgekeurd. Dit omschrijft de voorwaarden voor het park. Meerdere ontwerpteams maken hun voorstel

2 tot en met 16 februari 2024

Bekijk de voorstellen van de 2 ontwerpteams en vertel ons wat je ervan vindt. Daarna kiest de jury een ontwerpteam voor het buurtpark.

voorjaar - zomer 2024

Het ontwerpteam verwerkt zoveel mogelijk wensen van de buurt in het voorontwerp. Hierop geeft u opnieuw uw mening.

september 2024

Het voorontwerp is klaar en daarmee liggen de grote lijnen van het ontwerp vast. Er zijn enkel nog kleine aanpassingen mogelijk.

begin 2025

Het ontwerp is klaar. Het definitief ontwerp wordt goedgekeurd.

begin 2025

Het oude politiegebouw, de oude bibliotheek en het leegstaande huis worden afgebroken. De bouw van kinderopvang en bibliotheek start.

eind 2026

De werken aan het buurtpark starten.

eind 2026

Buurtpark en nieuwbouw openen samen.

Ontdek het project

antwerpenmorgen.be